Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zarządzenie Nr 491/2018 w sprawie pierwokupu nieruchomości.

Numer aktu: 491/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: