Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zarządzenie Nr 490/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Numer aktu: 490/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący