Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

Numer aktu: XLVI/335/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XV/81/2011

Załączniki: