Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Uchwała Nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2027

Numer aktu: XLI/299/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XLI/302/2017

Traci moc: XL/287/2017

Załączniki: