Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁA NR XXXV/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017 - 2026

Numer aktu: XXXV/250/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XXXVII/257/2017

Uchyla: XXXIII/239/2017