Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.04.2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Numer aktu: XXI/145/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXX/206/2016

Traci moc: XXXVII/201/2013