Wersja obowiązująca z dnia

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie - Roczny Program Współpracy na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki