Wersja obowiązująca z dnia

Platforma e-zamawiający- umożliwiająca komunikację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybach ustawy Prawo zamówień zakupowa Gminy Miejskiej Ostróda

Informujemy, że dokumentacja dotycząca zamówień publicznych wszczętych przez Gminę Miejską Ostróda, po dniu 01.01.2024 r., w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, dostępna jest pod adresem internetowym: https://umostroda.ezamawiajacy.pl/.

Platforma umożliwia komunikację z Zamawiającym, w tym złożenie oferty w postępowaniu.