Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek Anny Rutkiewicz Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie o ujęcie wydatków w projekcie budżetu miasta Ostródy na 2024 r. (BOR.0003.39.2023)

Załączniki