Wersja archiwalna z dnia

Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe (symbol PU3), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/13

Załączniki