Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2023

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA

informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych
w roku budżetowym 2023

 

 

Propozycje zadań publicznych należy składać
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 119),
w terminie do dnia 30 września 2022 r.

 

Druk zgłoszenia propozycji zadania publicznego dostępny jest w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, pok. nr 115 oraz poniżej:

Druk zgłoszenia propozycji zadania publicznego

 

W terminie 14 dni od podjęcia przez Radę Miejską w Ostródzie uchwały w sprawie budżetu miasta Ostróda na 2023 r.,
na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda,
poda
na zostanie do publicznej wiadomości informacja dotyczącą nowych zadań publicznych,
które zostały zgłoszone i przeznaczone do wykonania przez organizacje
pozarządowe i podmioty uprawnione w roku budżetowym 2023.