Udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
Wersja z dnia

Udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.02.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2022 i ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Urząd Miejski w Ostródzie

Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Numer pokoju: 305                                                
W dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 730 – 1530
Numer telefonu: 89 642 94 88
E-mail: 
sylwester.karczewski@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia sprawy:   

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego - Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 119 (parter) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 23maja 2022 r. do dnia 30czerwca 2022 r. Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określa się do 31 października 2022 r.

Wymagane dokumenty:     

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny, odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej), natomiast w przypadku budynku, stanowiącego współwłasność - dodatkowo oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do zawarcia umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie zawarcia umowy przez wszystkich współwłaścicieli.

Dokumenty wymagane do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego na zmianie systemu ogrzewania określone zostały z załączniku nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w części B pod kątem wyboru rodzaju docelowego źródła ogrzewania.

Załączniki:   

  UCHWAŁA Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda