Program "Czyste Powietrze"

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Program "Czyste Powietrze"
Wersja z dnia

Program "Czyste Powietrze"

Program ,,Czyste Powietrze”


W trosce o zdrowie, klimat i środowisko Gmina Miejska Ostróda 31.05.2021 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie, w ramach którego uruchomiła punkt konsultacyjno – informacyjny programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze” skierowany do mieszkańców gminy. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W zakresie punktu konsultacyjno – informacyjnego realizowane są działania:
1) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w programie,
3) wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
4) zagwarantowanie dostępności dla wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika,
5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,
6) organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców, w tym min. jedno w kwartale, min. cztery w roku,
7) wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie – udostępnionych gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej,
8) przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących programu, w tym określonych w programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji,
9) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta programu,
10) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie,
11) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do gminy,
12) przekazywanie do WFOSiGW wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców w gminie,
13) pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30.

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24, pok. 305
Tel.: (89) 642 94 88
E-mail: sylwester.karczewski@um.ostroda.pl
www.czystepowietrze.gov.pl