Wersja obowiązująca z dnia

S T A N O W I S K O RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 03.11.2021 r. w sprawie: zapewnienia miejsca schronienia osobom w kryzysie bezdomności i podjęcia działań zabezpieczających godne i niezagrażające życiu przetrwanie zimy w naszym mieście

Załączniki

  • Stanowisko
    format: pdf, rozmiar: 144.69 KB, data dodania: