Wersja obowiązująca z dnia

Interpelacja (BOR.0003.42.2021) Agnieszki Karłowicz Radnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta Ostródy.

Załączniki