Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Rafał Rafalski | wersja archiwalna

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu uchwały

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Ostróda

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Burmistrz Miasta Ostróda zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Projekt uchwały będzie wyłożony w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, w pokoju 302 w godz. od 7:30 do 15:30 (z projektem zapoznać się można po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 89 642-94-48).
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostróda (www.bipostroda.warmia.mazury.pl).

Uwagi do projektu uchwały mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Gminy Miejskiej Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@smart.ostroda.pl
  • za pomocą platformy ePUAP /UrzadOstroda/SkrytkaESP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2021r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ostróda.

 

Załączniki: