Deklaracja dostępności

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Deklaracja dostępności
Wersja z dnia nieobowiązująca

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Ostródzie


Urząd Miasta w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bipostroda.warmia.mazury.pl/
•    Data publikacji strony internetowej: 2016-11-04
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
•    Na stronie internetowej znajdują się przekierowania do filmów, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
•    Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z nie poprawną logiczną strukturą dokumentu, 
•    Serwis zawiera dokumenty w postaci załączników nie będących załącznikami cyfrowymi.
•    Serwis może zawierać artykuły z nieoznaczonym przeniesieniem do serwisów zewnętrznych. Wszystkie nowe artykuły będą wyróżniały się oznaczeniem przekierowania do serwisów zewnętrznych. Archiwalne w miarę możliwości będą aktualizowane.

 

Ułatwienia


Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:
•    TAB – przejście do następnej pozycji
•    SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
•    ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
•    STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
•    SPACJA – wybór pozycji
•    ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji


Strona Urzędu Miasta w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:
•    odpowiedni kontrast 
•    moduł wyszukiwania
•    focus wokół elementów nawigacyjnych
•    wyróżniony kontrast odnośników – częściowo
•    zmiana wielkości czcionki
•    Strona w większości przystosowana do czytników dla osób niedowidzących


Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.
Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda:
•    Budynek Urzędu Miasta w Ostródzie posiada cztery wejścia, jedno z nich jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
•    Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
•    W windzie oraz przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności.
•    Na pierwszym piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
•    Pracownik referatu organizacyjnego obsługuje windę oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu.
•    Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
•    Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym
•    Na parkingu od ulicy Mickiewicza znajdują się dwa oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
•    Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Ostródzie.

Urząd Miejski w Ostródzie zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


•    Deklarację opublikowano dnia: 2021-01-26
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Duda.
•    E-mail: koordynator@um.ostroda.pl
•    Telefon: +48 89 642 94 64


Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•    Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ostróda
•    Adres: Urząd Miejski w Ostródzie
•    E-mail: um@um.ostroda.pl
•    Telefon: +48 89 642 94 00