Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Sporządzenie aktu zgonu

Termin załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Aniela Danowska, Ewa Gubernat

Miejsce załatwienia

Dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie miasta lub gminy Ostróda - Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie

Telefon kontaktowy

89-642-94-80, 89-642-94-68

Sposób załatwienia

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie miasta i gminy Ostróda należy dokonać w terminie 3 dni od daty zgonu, a w przypadku zgonu w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin.
Do sporządzenia aktu zgonu zobowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku ( art. 10 ust. 1 ustawy z dn. 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych-(Dz.U. z 2020 r. poz. 1947):
1.współmałżonek,
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis bezpłatnie.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie

Wymagane Dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- paszport osoby zmarłej,
- książeczka wojskowa osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka (jeżeli osoba była zamężna/żonata),
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

Czas realizacji

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Opłaty

Odpis wydany z urzędu bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia jest zwolniony z opłaty skarbowej.
Kolejne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- 22 zł za odpis skrócony,
- 33 zł za odpis zupełny.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2021 roku poz.709.)
Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z  2020 roku poz.1546 ze zm.)

Załączniki: