Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 14.12.2020 r. wzywające Burmistrza Miasta Ostródy do podjęcia działań w kwestii odpadów komunalnych

Załączniki