Wersja obowiązująca z dnia

Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda (akcja zimowa) w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Załączniki