Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje aktów prawa miejscowego

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Ogłoszenie - Konsultacje Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok