Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych - XXXII sesja Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Załączniki