Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie w dniu 9 czerwca 2020 r.

Załączniki