Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Załączniki: