Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań - Sesja Nr XXVIII, w dniu 20 maja 2020 r.

Załączniki