Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konkursy ofert na 2020 rok

Ogłoszono przez Rafał Rafalski

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda

Załączniki: