Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2009 ROK

• Uchwała Nr XLVIII/282/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

4 stycznia 2010 - Uchwała Nr XLVIII/282/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

• Uchwała Nr XLVIII/281/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

4 stycznia 2010 - Uchwała Nr XLVIII/281/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do aktualizacji...

• Uchwała Nr XLVIII/280/2009 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009

5 stycznia 2010 - Uchwała Nr XLVIII/280/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie...

• Uchwała Nr XLVIII/279/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

5 stycznia 2010 - Uchwała Nr XLVIII/279/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XLVII/277/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia

1 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/277/2009Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr...

• Uchwała Nr XLVII/275/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu na okres 1 roku

1 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/275/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie...

• Uchwała NR XLVII/274/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat

1 grudnia 2009 - U C H W A Ł A NR XLVII/274/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XLVII/273/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku

1 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/273/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie...

• UCHWAŁA Nr XLVII/272/2009 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2010.

1 grudnia 2009 - UCHWAŁA Nr XLVII/272/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 listopada 2009 roku. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i...

• Uchwała Nr XLVII/271/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Przemysłowej.

1 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/271/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XLVII/270/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze

1 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/270/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• UCHWAŁA NR XLVII/269/2009 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej

28 stycznia 2010 - UCHWAŁA NR XLVII/269/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów...

• Uchwała Nr XLVII/268/2009 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.

1 grudnia 2009 - UCHWAŁA Nr XLVII/268/ 2009 Rady Miejskiej w 0stródzie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum...

• Uchwała Nr XLVII/267/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

2 grudnia 2009 - Uchwała Nr XLVII/267/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• UCHWAŁA NR XLVI/265/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

20 października 2009 - UCHWAŁA NR XLVI/265/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

• Uchwała Nr XLV/264/2009 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

7 października 2009 - Uchwała Nr XLV/264/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 2 października 2009r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XLV/262/2009 w sprawie: przyjęcia aktualizacji i uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

7 października 2009 - Uchwała Nr XLV/262/2009 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 02 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji i...

• Uchwała Nr XLV/261/2009 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy 2009-2016.

7 października 2009 - Uchwała Nr XLV/261/2009 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy 2009-2016.

• Uchwała Nr XLV/260/2009 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Ostródy

8 października 2009 - UCHWAŁA Nr XLV/260/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 02 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej...

• Uchwała Nr XLV/259/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

7 października 2009 - Uchwała Nr XLV/259/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

• Uchwała Nr XLIV/258/2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

25 sierpnia 2009 - Uchwała Nr XLIV/258/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu...

• Uchwała Nr XLIV/256/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II.

25 sierpnia 2009 - Uchwała Nr XLIV/256/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XLIV/255/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie.

28 sierpnia 2009 - Uchwała Nr XLIV/255/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XLIV/254/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9.

27 sierpnia 2009 - Uchwała Nr XLIV/254/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XLIV/253/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

24 sierpnia 2009 - Uchwała Nr XLIV/253/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

• Uchwała Nr XLIII/252/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

3 lipca 2009 - U C H W A Ł A Nr XLIII/252/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza...

• Uchwała Nr XLIII/251/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

3 lipca 2009 - Uchwała Nr XLIII/251/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

• Uchwała Nr XLII/250/2009 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

1 października 2009 - Uchwała Nr XLII/250/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za...

• Uchwała Nr XL/248/2009 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

8 czerwca 2009 - Uchwała Nr XL/248/2009 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

• Uchwała Nr XLII/246/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.

10 czerwca 2009 - Uchwała Nr XLII/246/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XLII/245/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.

10 czerwca 2009 - Uchwała Nr XLII/245/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XLII/244/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10 czerwca 2009 - Uchwała Nr XLII/244/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XLI/243/2009 w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostródy.

20 maja 2009 - UCHWAŁA Nr XLI/243/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 maja 2009 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta...

• Uchwała Nr XL/242/2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2008 rok.

8 maja 2009 - Uchwała Nr XL/242/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi...

• Uchwała Nr XL/241/2009 w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostródy.

8 maja 2009 - Uchwała Nr XL/241/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad nadawania Honorowego...

• Uchwała Nr XXXIX/238/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

8 czerwca 2009 - Uchwała Nr XXXIX/238/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

• UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/2009 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

14 kwietnia 2009 - UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia na...

• Uchwała Nr XXXVIII/236/2009 w sprawie: podziału Miasta Ostródy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.

14 kwietnia 2009 - UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie: podziału Miasta Ostródy na okręgi...

• Uchwała Nr XXXVIII/235/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

14 kwietnia 2009 - Uchwała Nr XXXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i...

• Uchwała Nr XXXVIII/234/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy

14 kwietnia 2009 - Uchwała Nr XXXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i...

• Uchwała Nr XXXVIII/233/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostródy

14 kwietnia 2009 - Uchwała Nr XXXVIII/233/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie: przystąpienia do aktualizacji...

• Uchwała Nr XXXVIII/231/2009 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

14 kwietnia 2009 - Uchwała Nr XXXVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej...

• Uchwała Nr XXXVII/229/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

8 czerwca 2009 - Uchwała Nr XXXVII/229/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

• Uchwała Nr XXXVI/228/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/238/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania statutu jednostki pomocniczej.

3 marca 2009 - UCHWAŁA Nr XXXVI/228/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lutego 2009 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/238/2004 Rady...

• Uchwała Nr XXXVI/226/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych 1, 8, 9.

4 marca 2009 - Uchwała Nr XXXVI/226/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXXVI/225/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z 30 stycznia 2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2009 roku

3 marca 2009 - UCHWAŁA NR XXXVI/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 27 LUTEGO 2009 ROKU w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2009 Rady...

• Uchwała Nr 224/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

8 czerwca 2009 - Uchwała Nr 224/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok

• Uchwała Nr XXXV/223/2009 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na rok 2009.

13 maja 2009 - Uchwała Nr XXXV/223/2009 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na rok 2009.

• Uchwała Nr XXXV/222/2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostróda na lata 2009 – 2011.

26 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/ 222 / 2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu...

• Uchwała Nr XXXV/221/2009 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2009 rok.

4 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/221/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXXV/220/2009 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

4 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/220/2009 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami...

• Uchwała Nr XXXV/219/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy

4 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/219/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy

• Uchwała Nr XXXV/217/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.

3 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/217/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXXV/216/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2009

11 lutego 2009 - Uchwała Nr XXXV/216/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego...

• UCHWAŁA NR XXXV/215/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.

8 czerwca 2009 - UCHWAŁA NR XXXV/215/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok