Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2008 ROK

• Uchwała Nr XXXIV/214/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2009 rok

8 czerwca 2009 - Uchwała Nr XXXIV/214/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2009 rok

• Uchwała Nr XXXIV/213/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008

6 stycznia 2009 - Uchwała Nr XXXIV/213/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008

• Uchwała Nr XXXIV/212/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

6 stycznia 2009 - Uchwała Nr XXXIV/212/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXXIV/211/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

6 stycznia 2009 - Uchwała Nr XXXIV/211/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli według...

• Uchwała Nr XXXIV/210/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat

6 stycznia 2009 - U C H W A Ł A NR XXXIV/210/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie : wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXXIV/209/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku

6 stycznia 2009 - Uchwała Nr XXXIV/209/2008 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 30 grudnia 2008 roku. w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie...

• Uchwała Nr XXXIII/208/2008 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

23 lutego 2010 - Uchwała Nr XXXIII/208/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli...

• Uchwała Nr XXXIII/207/2008 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej

22 grudnia 2008 - UCHWAŁA Nr XXXIII/207/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum...

• Uchwała Nr XXXIII/206/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

19 grudnia 2008 - Uchwała Nr XXXIII/206/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXXII/205/2008 w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie.

4 grudnia 2008 - Uchwała Nr XXXII/205/2008Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej...

• Uchwała Nr XXXII/204/2008 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2009.

4 grudnia 2008 - UCHWAŁA Nr XXXII/204/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i...

• Uchwała Nr XXXII/203/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży.

4 grudnia 2008 - Uchwała Nr XXXII/203/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku zwrotu...

• Uchwała Nr XXXII/202/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

4 grudnia 2008 - Uchwała Nr XXXII/202/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku...

• Uchwała XXXII/201/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

10 grudnia 2008 - Uchwała XXXII/201/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXXII/200/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.XI.2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r.

4 grudnia 2008 - Uchwała Nr XXXII/200/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.XI.2008 r. w sprawie zmian w budżecie...

• Uchwała Nr XXXI/199/2008 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

19 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/199/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: wyznaczenia dodatkowego...

• Uchwała Nr XXXI/198/2008 w sprawie: stwierdzenia pozbawienia z mocy prawa pełnienia funkcji publicznej.

19 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/198/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: stwierdzenia pozbawienia z mocy prawa...

• Uchwała Nr XXXI/196/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży.

20 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/196/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia...

• UCHWAŁA Nr XXXI/194/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

19 listopada 2008 - UCHWAŁA Nr XXXI/194 /2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady...

• Uchwała XXXI/193/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

9 grudnia 2008 - Uchwała XXXI/193/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXXI/192/2008 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza

26 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/192/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXXI/191/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.

26 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/191/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXXI/190/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

19 listopada 2008 - Uchwała Nr XXXI/190/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXX/189/2008 w sprawie podróży służbowych radnych.

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/189/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 roku w sprawie podróży służbowych radnych.

• Uchwała Nr XXX/188 /2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie.

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/188 /2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego...

• Uchwała Nr XXX/187/2008 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie.

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/187/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego...

• Uchwała Nr XXX/186/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

9 października 2008 - Uchwała Nr XXX/186/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XXX/185/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy.

10 czerwca 2009 - Uchwała Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami...

• Uchwała Nr XXX/184/2008 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/184/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta...

• Uchwała Nr XXX/183/2008 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie.

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/183/ 2008Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 3 października 2008 roku w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i...

• Uchwała Nr XXX/182/2008 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/182/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu...

• Uchwała Nr XXX/180/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

9 października 2008 - Uchwała Nr XXX/180/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXX/179/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/172/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r.

10 października 2008 - Uchwała Nr XXX/179/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/172/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w...

• Uchwała Nr XXIX/178/2008 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ostródy

2 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/178/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu...

• Uchwała Nr XXIX/177/2008 w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im.Władysława Biegańskiego w Iławie.

2 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/177/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu...

• Uchwała Nr XXIX/176/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

2 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/176/2008 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XXIX/174/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska - Gizewiusza w Ostródzie

2 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/174/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XXIX/173/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy

2 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/173/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta...

• Uchwała Nr XXIX/172/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

3 września 2008 - Uchwała Nr XXIX/172/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie.

2 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/171/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: nadania statutu jednostki...

• Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego.

2 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/170/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady...

• Uchwała Nr XXVIII/169/2008 w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”.

1 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/169/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia „Karty współpracy...

• Uchwała Nr XXVIII/168/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

2 lipca 2008 - UchwałaNr XXVIII/168/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady...

• Uchwała Nr XXVIII/167/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy

1 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXVIII/166/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy

1 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/166/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXVIII/165/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”.

1 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/165/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXVIII/164/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Stefana Jaracza.

1 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVIII/164/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXVIII /162/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

2 lipca 2008 - UCHWAŁA NR XXVIII /162/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXVII/161/2008 w sprawie powołania Doraźnej Komisji.

2 lipca 2008 - Uchwała Nr XXVII/161/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji. Na...

• Uchwała Nr XXVII/160/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/160/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XXVII/159/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/159/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XXVII/158/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/158/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XXVII/157/2008 w sprawie zaliczenia dróg /ulic/ do kategorii dróg gminnych

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg / ulic / do...

• Uchwała Nr XXVII/156/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/156/2008 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę...

• Uchwała Nr XXVII/155/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Celestyna Mrongowiusza.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/155/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXVII/152/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

6 czerwca 2008 - Uchwała Nr XXVII/152/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXV/151/2008 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

29 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/151/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Urzędzie...

• Uchwała Nr XXV/150/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie

29 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XXV/149/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

29 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/149/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie...

• Uchwała Nr XXV/148/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej

30 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie...

• Uchwała Nr XXV/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ostróda umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków prewencyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.

29 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/147/2008Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę...

• Uchwała Nr XXV/145/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

30 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/145/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.

• Uchwała Nr XXV/ 144/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2007 rok.

30 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXV/ 144/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi...

• Uchwała Nr XXIV/142/2008 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

28 marca 2008 - Uchwała Nr XXIV/142/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na...

• Uchwała Nr XXIV/141/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

28 marca 2008 - Uchwała Nr XXIV/141/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 marca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych...

• Uchwała Nr XXIV/140/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok

31 marca 2008 - Uchwała Nr XXIV/140/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok

• Uchwała Nr XXXIV/139/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2008.

16 kwietnia 2008 - Uchwała Nr XXXIV/139/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2008.

• Uchwała Nr XXIII/138/2008 w sprawie naprawy uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dn. 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok

31 marca 2008 - Uchwała Nr XXIII/138/2008 w sprawie naprawy uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dn. 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia...

• Uchwała Nr XXII/136/2008 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda.

13 marca 2008 - Uchwała Nr XXII/136/2008 Rada Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad...

• Uchwała Nr XXII /135/ 2008 w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2008 - 2013

13 marca 2008 - Uchwała Nr XXII /135/ 2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania...

• Uchwała Nr XXII/134/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G 75 UZ.

12 marca 2008 - Uchwała Nr XXII/134/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXII/133/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie

12 marca 2008 - Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXII/132/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza.

12 marca 2008 - Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXII/131/08 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

12 marca 2008 - Uchwała Nr XXII/131/08 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 07 marca 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych...

• Uchwała Nr XXI/130/2008 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2008 rok

4 lutego 2008 - Uchwała Nr XXI/130/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXI/129/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza

4 lutego 2008 - Uchwała Nr XXI/129/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała nr XXI/128/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda.

4 lutego 2008 - Uchwała nr XXI/128/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek...

• Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

4 lutego 2008 - Uchwała Nr XXI/127/2008 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających...

• Uchwała Nr XXI/125/2008 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji.

4 lutego 2008 - Uchwała Nr XXI/125/2008Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji. Na...

• Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok

7 lutego 2008 - Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok

• UCHWAŁA Nr I/1/2008 Rady Osiedla Drwęckiego w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Drwęckiego w Ostródzie.

21 października 2008 - UCHWAŁA Nr I/1/2008 Rady Osiedla Drwęckiego z dnia 20 października 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla...