Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2006 ROK

• Uchwała Nr V/23/2006 w sprawie: ustalenia diet radnych.

5 stycznia 2007 - UCHWAŁA Nr V/23/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia diet radnych. Na...

• Uchwała Nr V/22/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

5 stycznia 2007 - U C H W A Ł A Nr V/22/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza...

• Uchwała Nr V/21/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

5 stycznia 2007 - Uchwała Nr V/21/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr V/20/06 w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

5 stycznia 2007 - Uchwała Nr V/20/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego...

• Uchwała Nr V/19/2006 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.

5 stycznia 2007 - Uchwała Nr V/19/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji...

• Uchwała Nr V/18/2006 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.

5 stycznia 2007 - UCHWAŁA NR V/18/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z...

• Uchwała Nr V/17/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

5 stycznia 2007 - UCHWAŁA NR V/17/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006...

• Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.

29 grudnia 2006 - Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: wyznaczenia dodatkowych...

• Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.

29 grudnia 2006 - Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie...

• Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

2 stycznia 2007 - UCHWAŁA NR IV/14/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006...

• Uchwała Nr III/13/06 w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.

27 sierpnia 2009 - Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy...

• Uchwała Nr III/12/06 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.

27 sierpnia 2009 - Uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych...

• Uchwała Nr III/11/06 w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie i ustalenia ich przedmiotu działania.

15 grudnia 2006 - Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady...

• Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2007.

15 grudnia 2006 - UCHWAŁA Nr III/10/2006 RADY MIASTA OSTRÓDA z dnia 13 grudnia 2006 roku. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic...

• Uchwała Nr III/9/06 w sprawie podróży służbowych radnych.

10 października 2008 - Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie podróży służbowych radnych. Na...

• Uchwała Nr III/8/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Ostródy.

15 grudnia 2006 - Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady...

• Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

15 grudnia 2006 - UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy...

• Uchwała Nr III/6/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

15 grudnia 2006 - Uchwała Nr III/6/06Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce...

• Uchwała Nr III/5/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

15 grudnia 2006 - Uchwała Nr III/5/06Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce...

• Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Nosewicza.

6 grudnia 2006 - Uchwała Nr II/4/2006Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na...

• Uchwała Nr II/3/ 2006 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

6 grudnia 2006 - Uchwała Nr II/3/ 2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu...

• Uchwała Nr I/ 2 /2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ostródzie.

6 grudnia 2006 - Uchwała Nr I/ 2 /2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady...

• Uchwała Nr I / 1 /2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie.

6 grudnia 2006 - Uchwała Nr I / 1 /2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady...

• Uchwała Nr LXII/414/2006 W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ostródy

2 listopada 2006 - UCHWAŁA NR LXII/414/2006RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 października 2006 r. W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta...

• Uchwała Nr LXII/413/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

30 października 2006 - Uchwała Nr LXII/413/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie...

• Uchwała Nr LXII/412/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

30 października 2006 - Uchwała Nr LXII/412/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LXI/410/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 154/40, położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego.

19 października 2006 - Uchwała Nr LXI/410/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2006 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne...

• Uchwała Nr LXI/409/2006 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007.

19 października 2006 - Uchwała Nr LXI/409/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2006r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych...

• Uchwała LXI/408/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

19 października 2006 - Uchwała LXI/408/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LXI/407/2006 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

19 października 2006 - Uchwała Nr LXI/407/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na...

• Uchwała Nr LX/406/ 2006 w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Ostródy do kategorii dróg gminnych

25 września 2006 - UCHWAŁA Nr LX/406/ 2006 Rady miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie...

• Uchwała Nr LX/405/2006 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania

22 września 2006 - UCHWAŁA Nr LX/405/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy...

• Uchwała Nr LX/403/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

22 września 2006 - UCHWAŁA NR LX/403/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr LX/402/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza

25 września 2006 - Uchwała Nr LX/402/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr LX/401/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza

25 września 2006 - Uchwała Nr LX/401/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr 400/2006 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - osiedle 40-lecia obszar

25 września 2006 - Uchwała Nr 400/2006 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - osiedle 40-lecia obszar Nad Jarem

• Uchwała Nr LVIII/399/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

16 sierpnia 2006 - Uchwała Nr LVIII/399/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LVIII/398/2006 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego

3 sierpnia 2006 - UCHWAŁA Nr LVIII/398/2006 Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 02 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej...

• Uchwała Nr LVII/397/2006 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

28 lipca 2006 - Uchwała Nr LVII/397/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr LVII/396/2006 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie

28 lipca 2006 - Uchwała Nr LVII/396/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr LVII/395/2006 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie

2 lipca 2007 - Uchwała Nr LVII/395/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr LVII/394/2006 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

28 lipca 2006 - Uchwała Nr LVII/394/2006 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LVI/393/2006 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego

29 czerwca 2006 - UCHWAŁA Nr LVI/393/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka...

• Uchwała Nr LVI/392/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

29 czerwca 2006 - Uchwała Nr LVI/392/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LV/391/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów oraz nagród w ramach realizacji Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 2006.

8 czerwca 2006 - Uchwała Nr LV/391/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania...

• Uchwała Nr LV/390/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości

8 czerwca 2006 - U C H W A Ł A NR LV/390/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr LV/389/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

8 czerwca 2006 - Uchwała Nr LV/389/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LV/388/2006 w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/387/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego

8 czerwca 2006 - UCHWAŁA NR LV/388/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 7 CZERWCA 2006 R. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/387/2006 Rady...

• Uchwała Nr LIV/387/ 2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego

17 maja 2006 - UCHWAŁA Nr LIV/387/ 2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej...

• Uchwała Nr LIV/386/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

17 maja 2006 - Uchwała Nr LIV/386/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LIII /385/ 2006 w sprawie: Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

24 maja 2006 - Uchwała Nr LIII /385/ 2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wyrównywania...

• Uchwała Nr LIII/384/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.

28 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LIII/384/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr LIII/383/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda za 2005 rok.

27 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LIII/383/2006 Rady Miejskiej w Ostróda z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi...

• Uchwała Nr LII/381/2006 w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze

21 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LII/381/2006 Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu zmiany...

• Uchwała Nr LII/380/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy

20 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LII/380/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr LII/379/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

20 kwietnia 2006 - UCHWAŁA Nr LII/379/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 12 kwietnia 2006 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę...

• Uchwała Nr LII/378/2006 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w trybie przetargowym.

21 kwietnia 2006 - U C H W A Ł A NR LII/378/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie : wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr LII/377/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej

20 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LII/377/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr LII/376/2006 w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

21 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LII/376/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku...

• Uchwała Nr LII/374/2006 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

21 kwietnia 2006 - Uchwała Nr LII/374/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i...

• Uchwała Nr LII/373/2006 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

24 maja 2006 - Uchwała Nr LII/373/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli...

• Uchwala Nr LII/370/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

21 kwietnia 2006 - Uchwala Nr LII/370/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr LI/369/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

7 marca 2006 - U C H W A Ł A NR LI/369/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 marca 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie...

• Uchwała Nr LI/368/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

7 marca 2006 - Uchwała Nr LI/368/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 marca 2006r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie...

• Uchwała Nr LI/367/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

7 marca 2006 - Uchwała Nr LI/367/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.

• Uchwała Nr L/366/2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

1 marca 2006 - Uchwała Nr L/366/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu...

• Uchwała Nr L/365/2006 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostródy

2 marca 2006 - Uchwała Nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i...

• Uchwała Nr L/364/2006 w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda w 2006 roku.

2 marca 2006 - Uchwała Nr L/364/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr L/363/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

1 marca 2006 - UCHWAŁA NR L/363/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od...

• Uchwała Nr L/361/2006 w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

1 marca 2006 - Uchwała Nr L/361/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka...

• Uchwała Nr L/360/2006 - w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/356/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006

1 marca 2006 - UCHWAŁA NR L/360/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 22 LUTEGO 2006 R. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/356/2006 Rady...

• Uchwała Nr XLIX/359/2006 w sprawie: wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej w Ostródzie w Stowarzyszeniu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

1 grudnia 2009 - UCHWAŁA NR XLIX/359/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 stycznia 2006r w sprawie: wskazania osoby do reprezentowania...

• Uchwała Nr XLIX/358/2006 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

6 października 2006 - UCHWAŁA Nr XLIX/358/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na...

• Uchwała Nr XLIX/357/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

30 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLIX/357/2006 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na...

• Uchwala Nr XLIX/356/2006 - w sprawie budżetu na rok 2006

9 maja 2007 - Uchwala Nr XLIX/356/2006 - w sprawie budżetu na rok 2006