Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2005 ROK

• Uchwala Nr XLVIII/355/2005 - w sprawie : nadania statutu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie.

20 stycznia 2006 - U C H W A Ł A NR XLVIII/355/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie : nadania statutu Miejskiej...

• Uchwała Nr XLVIII/354/2005 - w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego

6 stycznia 2006 - U C H W A Ł A NR XLVIII/354./2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska...

• Uchwała Nr XLVIII/352/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVIII/352/2005RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIEz dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji...

• Uchwała Nr XLVIII/351/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVIII/351/2005. Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XLVIII/350/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

5 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLVIII/350/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

• Uchwala Nr XLVIII/349/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

5 stycznia 2006 - Uchwala Nr XLVIII/349/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

• Uchwała Nr XLVIII/348/2005 - w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA Nr XLVIII/348/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w...

• Uchwała nr XLVII/347/2005 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

12 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVII/347/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia...

• Uchwała Nr XLVII/346/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok

18 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLVII/346/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok

• Uchwała Nr XLVI/345/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/345/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady...

• Uchwała Nr XLVI/344/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

1 grudnia 2005 - UCHWAŁA Nr XLVI/344/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu...

• Uchwała Nr XLVI/343/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: ?Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie?.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/343/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji...

• Uchwała Nr XLVI/342/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ostróda”.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/342/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: intencji współfinansowania...

• Uchwała Nr XLVI/341/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: osiedla 40-lecia obszar „ Nad Jarem „

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/341/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XLVI/339/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3 stycznia 2008 - Uchwała Nr XLVI/339/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w...

• Uchwała Nr XLVI/338/2005 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

23 lutego 2007 - Uchwała Nr XLVI/338/2005 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie...

• Uchwała Nr XLVI/337/2005 - w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

13 stycznia 2006 - (2005/337) Uchwała Nr XLVI/337/2005 - w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

• Uchwała Nr XLVI/336/2005 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej na 2006 r.

17 stycznia 2006 - (2005/336) Uchwała Nr XLVI/336/2005 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

• Uchwała Nr XLVI/335/2005 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

13 stycznia 2006 - 2005/335) Uchwała Nr XLVI/335/2005 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

• Uchwała Nr XLVI/334/2005 - w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

10 stycznia 2007 - Uchwała Nr XLVI/334/2005 - w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

• Uchwała Nr XLVI/333/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

1 grudnia 2005 - (2005/333) Uchwała Nr XLVI/333/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

• Uchwała Nr XLVI/332 /2005 - w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym prz ul. Pieniężnego 35A

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/332 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy...

• Uchwała Nr XLV/331/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

15 listopada 2005 - UCHWAŁA NR XLV/331/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XLIII/329/2005 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/311/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

28 października 2005 - UCHWAŁA Nr XLIII/329/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr...

• Uchwała Nr XLIII/328/2005 - w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006

13 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLIII/328/2005 - w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006

• Uchwała Nr XLIII/327/2005 - w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005.

28 października 2005 - Uchwała Nr XLIII/327/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2005r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych...

• Uchwała Nr XLIII/326/2005 - w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

28 października 2005 - UCHWAŁA NR XLIII/326/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XLIII/325/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005

28 października 2005 - (2005/325) Uchwała Nr XLIII/325/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005

• Uchwała Nr XLII/324/05 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006 – 2008, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie

12 października 2005 - Uchwała Nr XLII/ 324/ 05 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005r. w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i...

• Uchwała Nr XLII/323/2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

 

17 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLII/323/2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy...

 

• Uchwała Nr XLII /321/ 2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w rejonie ulic Olsztyńska - Gizewiusza, w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza

12 października 2005 - Uchwała Nr XLII /321/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 5 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

12 października 2005 - UCHWAŁA Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa przy...

• Uchwała Nr XLII/318/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

12 października 2005 - UCHWAŁA NR XLII/318/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XLII/317/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/314/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

12 października 2005 - UCHWAŁA NR XLII/317/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr...

• Uchwała Nr XLI/314/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na rok 2005.

1 września 2005 - UCHWAŁA NR XLI/314/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XL/313/2005 - w sprawie podziału Miasta Ostródy na stałe obwody głosowania.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/313/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie: podziału Miasta Ostródy na stałe obwody głosowania. Na...

• Uchwała Nr XL/312/2005 - w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/312/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XL/311/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

21 lipca 2005 - UCHWAŁA Nr XL/311/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 20 lipca 2005 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę...

• Uchwała Nr XL/310/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubawa do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/310/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie...

• Uchwała Nr XL/309/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

21 lipca 2005 - UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 20 LIPIECA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXIX/308/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/232 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej

24 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXIX/308/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady...

• Uchwała Nr XXXIX/307/2005 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ostródy na lata 2005-2010.

1 lipca 2005 - Uchwała Nr XXXIX/ 307 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii...

• Uchwała Nr XXXIX/306/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

24 czerwca 2005 - UCHWAŁA Nr XXXIX/ 306 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie...

• Uchwała Nr XXXIX/304/2005 - w sprawie : wskazania miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście w zakresie sprzedaży owoców sezonowych.

24 czerwca 2005 - U C H W A Ł A Nr XXXIX/304 / 2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie : wskazania miejsc...

• Uchwała Nr XXXIX/303/2005 - w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

24 czerwca 2005 - UCHWAŁA NR XXXIX/303/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005...

• Uchwała Nr XXXVIII/302/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/302/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia...

• Uchwała Nr XXXVIII/301/2005 w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Ostródzie dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu byłych koszar wojskowych przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady...

• Uchwała Nr XXXVIII/300/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr/300/ 2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.05 2005 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6...

• Uchwała Nr XXXVIII/299/2005 w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji.

1 czerwca 2005 - UCHWAŁA Nr XXXVIII/299/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 maja 2005 roku w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr XXXVIII/298/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

1 czerwca 2005 - Uchwała NR XXXVIII/298/2005 Rady miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

7 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu...

• Uchwała Nr XXXVIII/296/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/296/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXXVII/295/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/295/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXXVII/292/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/292/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z...

• Uchwała Nr XXXVII/290/2005 - w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i ulicy Grunwaldzkiej na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/290/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic...

• Uchwała Nr XXXVII/289/2005 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/289/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta...

• Uchwala Nr XXXVII/288/2005 - w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwala Nr XXXVII/288/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na...

• Uchwała Nr XXXVII/287/2005 - w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta...

• Uchwała Nr XXXVII/286/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXVII/285/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/285/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXXVII/284/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/284/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady...

• Uchwała Nr XXXVII/283/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

5 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/283/2005 Rady Miejskiej w Oostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXVII/282/2005 - w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda.

5 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/282/2005 Rady Miejskiej w Ostróda z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi...

• Uchwała Nr XXXV/281/2005 - w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

3 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXV/281/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy...

• Uchwała Nr XXXV/280/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/280/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/279/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/279/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/278/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/278/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/277/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/277/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/276/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/276/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/275/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/275/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/274/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów własnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/274/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów własnych na...

• Uchwała Nr XXXV/273/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/273/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/272/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/272/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/271/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/271/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6...

• Uchwała Nr XXXV/270/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/270/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXV/269/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/269/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXV/267/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2000r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostródzie.

15 kwietnia 2005 - Uchwała Nr XXXV/267/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady...

• Uchwała Nr XXXV/266/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/266/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych...

• Uchwała Nr XXXIV/264/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Dziennego Pobytu w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/264/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych...

• Uchwała Nr XXXIV/263/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie

6 czerwca 2008 - UCHWAŁA NR XXXIV/263/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych...

• Uchwała Nr XXXIV/262/2005 - w sprawie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Ostróda w 2005 roku

1 marca 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/262/ 2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXXIV/260/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/260/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i...

• Uchwała Nr XXXIV/259/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/259/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. o zamiarze likwidacji Przedszkola...

• Uchwała Nr XXXIV/258/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/258/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. o zamiarze likwidacji Przedszkola...

• Uchwała Nr XXXIV/257/2005 - w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

25 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV257/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli...

• Uchwała Nr XXXIV/255/2005 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/255/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku. w sprawie przyjęcia zmian Statutu...

• Uchwała Nr XXXIV/254/2005 - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/254/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Na...

• Uchwała Nr XXXIV/253/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/253/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przekazania dotacji Centrum...