UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2005 ROK

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2005 ROK
Wersja z dnia

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2005 ROK

• Uchwala Nr XLVIII/355/2005 - w sprawie : nadania statutu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie.

20 stycznia 2006 - U C H W A Ł A NR XLVIII/355/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie : nadania statutu Miejskiej...

• Uchwała Nr XLVIII/354/2005 - w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego

6 stycznia 2006 - U C H W A Ł A NR XLVIII/354./2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska...

• Uchwała Nr XLVIII/352/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVIII/352/2005RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIEz dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji...

• Uchwała Nr XLVIII/351/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVIII/351/2005. Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XLVIII/350/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

5 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLVIII/350/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

• Uchwala Nr XLVIII/349/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

5 stycznia 2006 - Uchwala Nr XLVIII/349/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

• Uchwała Nr XLVIII/348/2005 - w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie

5 stycznia 2006 - UCHWAŁA Nr XLVIII/348/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w...

• Uchwała nr XLVII/347/2005 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

12 stycznia 2006 - UCHWAŁA NR XLVII/347/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia...

• Uchwała Nr XLVII/346/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok

18 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLVII/346/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok

• Uchwała Nr XLVI/345/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/345/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady...

• Uchwała Nr XLVI/344/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

1 grudnia 2005 - UCHWAŁA Nr XLVI/344/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu...

• Uchwała Nr XLVI/343/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: ?Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie?.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/343/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji...

• Uchwała Nr XLVI/342/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ostróda”.

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/342/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: intencji współfinansowania...

• Uchwała Nr XLVI/341/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: osiedla 40-lecia obszar „ Nad Jarem „

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/341/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XLVI/339/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

3 stycznia 2008 - Uchwała Nr XLVI/339/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w...

• Uchwała Nr XLVI/338/2005 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

23 lutego 2007 - Uchwała Nr XLVI/338/2005 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie...

• Uchwała Nr XLVI/337/2005 - w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

13 stycznia 2006 - (2005/337) Uchwała Nr XLVI/337/2005 - w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006

• Uchwała Nr XLVI/336/2005 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej na 2006 r.

17 stycznia 2006 - (2005/336) Uchwała Nr XLVI/336/2005 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

• Uchwała Nr XLVI/335/2005 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

13 stycznia 2006 - 2005/335) Uchwała Nr XLVI/335/2005 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

• Uchwała Nr XLVI/334/2005 - w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

10 stycznia 2007 - Uchwała Nr XLVI/334/2005 - w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok

• Uchwała Nr XLVI/333/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

1 grudnia 2005 - (2005/333) Uchwała Nr XLVI/333/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

• Uchwała Nr XLVI/332 /2005 - w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym prz ul. Pieniężnego 35A

1 grudnia 2005 - Uchwała Nr XLVI/332 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy...

• Uchwała Nr XLV/331/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

15 listopada 2005 - UCHWAŁA NR XLV/331/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XLIII/329/2005 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/311/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

28 października 2005 - UCHWAŁA Nr XLIII/329/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr...

• Uchwała Nr XLIII/328/2005 - w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006

13 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLIII/328/2005 - w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006

• Uchwała Nr XLIII/327/2005 - w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005.

28 października 2005 - Uchwała Nr XLIII/327/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2005r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych...

• Uchwała Nr XLIII/326/2005 - w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

28 października 2005 - UCHWAŁA NR XLIII/326/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XLIII/325/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005

28 października 2005 - (2005/325) Uchwała Nr XLIII/325/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005

• Uchwała Nr XLII/324/05 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006 – 2008, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie

12 października 2005 - Uchwała Nr XLII/ 324/ 05 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005r. w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i...

• Uchwała Nr XLII/323/2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

 

17 stycznia 2006 - Uchwała Nr XLII/323/2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy...

 

• Uchwała Nr XLII /321/ 2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w rejonie ulic Olsztyńska - Gizewiusza, w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza

12 października 2005 - Uchwała Nr XLII /321/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 5 października 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

12 października 2005 - UCHWAŁA Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa przy...

• Uchwała Nr XLII/318/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

12 października 2005 - UCHWAŁA NR XLII/318/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XLII/317/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/314/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

12 października 2005 - UCHWAŁA NR XLII/317/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr...

• Uchwała Nr XLI/314/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na rok 2005.

1 września 2005 - UCHWAŁA NR XLI/314/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XL/313/2005 - w sprawie podziału Miasta Ostródy na stałe obwody głosowania.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/313/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie: podziału Miasta Ostródy na stałe obwody głosowania. Na...

• Uchwała Nr XL/312/2005 - w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/312/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XL/311/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

21 lipca 2005 - UCHWAŁA Nr XL/311/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 20 lipca 2005 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę...

• Uchwała Nr XL/310/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubawa do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

21 lipca 2005 - Uchwała Nr XL/310/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie...

• Uchwała Nr XL/309/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

21 lipca 2005 - UCHWAŁA NR XL/309/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 20 LIPIECA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXIX/308/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/232 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej

24 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXIX/308/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady...

• Uchwała Nr XXXIX/307/2005 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ostródy na lata 2005-2010.

1 lipca 2005 - Uchwała Nr XXXIX/ 307 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii...

• Uchwała Nr XXXIX/306/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

24 czerwca 2005 - UCHWAŁA Nr XXXIX/ 306 /2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie...

• Uchwała Nr XXXIX/304/2005 - w sprawie : wskazania miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście w zakresie sprzedaży owoców sezonowych.

24 czerwca 2005 - U C H W A Ł A Nr XXXIX/304 / 2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie : wskazania miejsc...

• Uchwała Nr XXXIX/303/2005 - w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

24 czerwca 2005 - UCHWAŁA NR XXXIX/303/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 22 CZERWCA 2005 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005...

• Uchwała Nr XXXVIII/302/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/302/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia...

• Uchwała Nr XXXVIII/301/2005 w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Ostródzie dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu byłych koszar wojskowych przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady...

• Uchwała Nr XXXVIII/300/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr/300/ 2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.05 2005 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6...

• Uchwała Nr XXXVIII/299/2005 w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji.

1 czerwca 2005 - UCHWAŁA Nr XXXVIII/299/2005Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 25 maja 2005 roku w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr XXXVIII/298/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

1 czerwca 2005 - Uchwała NR XXXVIII/298/2005 Rady miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

7 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu...

• Uchwała Nr XXXVIII/296/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/296/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXXVII/295/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie.

1 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXVIII/295/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXXVII/292/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/292/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z...

• Uchwała Nr XXXVII/290/2005 - w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i ulicy Grunwaldzkiej na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/290/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic...

• Uchwała Nr XXXVII/289/2005 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/289/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta...

• Uchwala Nr XXXVII/288/2005 - w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwala Nr XXXVII/288/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na...

• Uchwała Nr XXXVII/287/2005 - w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/287/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta...

• Uchwała Nr XXXVII/286/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXVII/285/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/285/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr XXXVII/284/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

6 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/284/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady...

• Uchwała Nr XXXVII/283/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.

5 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/283/2005 Rady Miejskiej w Oostródzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXXVII/282/2005 - w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda.

5 maja 2005 - Uchwała Nr XXXVII/282/2005 Rady Miejskiej w Ostróda z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi...

• Uchwała Nr XXXV/281/2005 - w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

3 czerwca 2005 - Uchwała Nr XXXV/281/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy...

• Uchwała Nr XXXV/280/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/280/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/279/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/279/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/278/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/278/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/277/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/277/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/276/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/276/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/275/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/275/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/274/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów własnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/274/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów własnych na...

• Uchwała Nr XXXV/273/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/273/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/272/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostródzie.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/272/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym...

• Uchwała Nr XXXV/271/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/271/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6...

• Uchwała Nr XXXV/270/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/270/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXV/269/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/269/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż...

• Uchwała Nr XXXV/267/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2000r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostródzie.

15 kwietnia 2005 - Uchwała Nr XXXV/267/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady...

• Uchwała Nr XXXV/266/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy.

30 marca 2005 - Uchwała Nr XXXV/266/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych...

• Uchwała Nr XXXIV/264/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Dziennego Pobytu w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/264/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych...

• Uchwała Nr XXXIV/263/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie

6 czerwca 2008 - UCHWAŁA NR XXXIV/263/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych...

• Uchwała Nr XXXIV/262/2005 - w sprawie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Ostróda w 2005 roku

1 marca 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/262/ 2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXXIV/260/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/260/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i...

• Uchwała Nr XXXIV/259/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/259/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. o zamiarze likwidacji Przedszkola...

• Uchwała Nr XXXIV/258/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/258/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. o zamiarze likwidacji Przedszkola...

• Uchwała Nr XXXIV/257/2005 - w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

25 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV257/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli...

• Uchwała Nr XXXIV/255/2005 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/255/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 roku. w sprawie przyjęcia zmian Statutu...

• Uchwała Nr XXXIV/254/2005 - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/254/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Na...

• Uchwała Nr XXXIV/253/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową

24 lutego 2005 - UCHWAŁA NR XXXIV/253/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przekazania dotacji Centrum...