Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2004 ROK

• Uchwała Nr XXXIII/251/2004 - w sprawie przystąpienia do utworzenia Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

31 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXIII/251/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: przystąpienia do...

• Uchwała Nr XXXIII/249/2004 - w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

3 stycznia 2005 - UCHWAŁA NR XXXIII/249/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2004 roku. w sprawie trybu i kryteriów...

• Uchwała Nr XXXIII/246/2004 - w sprawie budżetu na rok 2005

21 stycznia 2005 - UCHWAŁA NR XXXIII/246/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2005 Na...

• Uchwała Nr XXXIII/245/2004 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2004

3 stycznia 2005 - UCHWAŁA NR XXXIII/245/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRÓDY z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie...

• Uchwała Nr XXXIII/244/2004 - w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami

14 marca 2005 - Pliki do pobrania: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA OSTRÓDA NA LATA 2004-2007 Spis treści Rozdział I, Rozdział II, Rozdział III,...

• Uchwała Nr XXXII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXII/243/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XXXII /242/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/233/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXII /242/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady...

• Uchwała Nr XXXII/241/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/232/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXII /241/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady...

• Uchwała Nr XXXII/240/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/231/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXII/240/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady...

• Uchwała Nr XXXI/238/2004 - w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania statutu jednostki pomocniczej

3 marca 2009 - UCHWAŁA NR XXXI/238/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania...

• Uchwała Nr XXXI/236/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie

29 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/236/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego...

• Uchwała Nr XXXI/235/2004 - w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/235/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 roku. w sprawie: opłat za ustawianie...

• Uchwała Nr XXXI/234/2004 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/234/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny...

• Uchwała Nr XXXI/233/2004 - w sprawie podatku od posiadania psów

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/233/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania...

• Uchwała Nr XXXI/232/2004 - w sprawie dziennej stawki opłaty targowej w 2005 r.

23 grudnia 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/232/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty...

• Uchwała Nr XXXI/231/2004 - w sprawie podatku od środków transportowych w 2005 r.

13 stycznia 2006 - Uchwała Nr XXXI/231/2004- plik do pobrania Uwaga: powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXXII/240/2004 - zobacz zmiany...

• Uchwała Nr XXXI/230/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/230/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości...

• Uchwała Nr XXXI/229/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/229/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XXXI/228/2004 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR XXXI/228/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDY z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia...

• Uchwała Nr XXX/227/2004 - w sprawie powołania Doraźnej Komisji.

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/227/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 roku. w sprawie: powołania Doraźnej...

• Uchwała Nr XXX/226/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności lokali mieszkalnych nieruchomości od Zakładów Mięsnych S.A. MORLINY

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/226/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXX/225/2004 - w sprawie odpłatnego przekazania wybudowanego w ramach inwestycji miejskiej gazociągu na Osiedlu Witosa w Ostródzie

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/225/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie odpłatnego przekazania...

• Uchwała Nr XXX/224/2004 - w sprawie przekazania aportem na stan wybudowanej w ramach inwestycji miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej na Osiedlu Witosa, ul. 3 Maja i ul. Turystycznej w Ostródzie

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/224/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przekazania aportem na stan...

• Uchwała Nr XXX/223/2004 - w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2005 rok

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/223/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 roku w sprawie określenia liczby...

• Uchwała Nr XXX/222/2004 - w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ostróda

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/222/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 roku. w sprawie obsługi bankowej...

• Uchwała Nr XXX/221/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

28 października 2004 - UCHWAŁA NR XXX/221/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 października 2004 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XXIX/220/2004 - w sprawie wyrażenia woli finansowania Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizacje pozarządową

11 października 2004 - UCHWAŁA NR XXIX/220/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie : wyrażenia woli...

• Uchwała Nr XXIX/219/2004 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy

29 kwietnia 2008 - UCHWAŁA NR XXIX/219/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego...

• Uchwała Nr XXIX/217/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

11 października 2004 - z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21...

• Uchwała Nr XXIX/215//2004 - w sprawie polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2004 - 2011

10 marca 2005 - UCHWAŁA NR XXIX/215/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 6 października 2004 r. w sprawie polityki oświatowej...

• Uchwała Nr XXIX/213/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok.

12 października 2004 - UCHWAŁA NR XXIX/213/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XXVIII/212/2004 - w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie

30 sierpnia 2004 - UCHWAŁA NR XXVIII/212/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zgłoszenia kandydata...

• Uchwała Nr XXVIII/211/2004 - w sprawie przyjęcia do realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego

30 sierpnia 2004 - UCHWAŁA NR XXVIII/211/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji...

• Uchwała Nr XXVIII/210/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 r.

30 sierpnia 2004 - Uchwała Nr XXVIII/210/2004 - plik do pobrania

• Uchwała Nr XXVII/205/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie

10 października 2008 - UCHWAŁA NR XXVII/205/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XXVII/204/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji

27 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVII/204/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 lipca 2004 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XXVII/203/2004 - w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

26 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVII/203/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia propozycji zmiany...

• Uchwała Nr XXVII/202/2004 - w sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”

26 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVII/202/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie: wyznaczenia dodatkowych...

• Uchwała Nr XXVI/201/2004 - w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

26 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/201/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu...

• Uchwała Nr XXVI/198/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/198/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego...

• Uchwała Nr XXVI/196/2004 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

7 lipca 2004 - UCHWAŁA Nr XXVI/196/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu...

• Uchwała Nr XXVI/195/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

5 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/195/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XXVI/194/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa zakładu utylizacji na wysypisku w Rudnie”

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/194/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie...

• Uchwała Nr XXVI/193/2004 - sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Pogłębienie jeziora Drwęckiego”

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/193/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXVI/191/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa gazociągu na Osiedlu Witosa w Ostródzie”

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/191/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXVI/190/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Modernizacja budynku po WKU w Ostródzie”

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/190/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXVI/188/2004 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII z dnia 28 grudnia 2001 r. w Ostródzie

2 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/188/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII z...

• Uchwała Nr XXVI/187/2004 - w sprawie częściowej rozbiórki dotychczasowego pomnika oraz rekonstrukcji i nadania nazwy nowemu pomnikowi na terenie miasta Ostródy

5 lipca 2004 - UCHWAŁA NR XXVI/187/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie częściowej rozbiórki...

• Uchwała Nr XXV/186/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat terenu parkingu położonego w Ostródzie przy Placu Jana Pawła II

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/186/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXV/185/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Ostródy.a

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA Nr XXV/185/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 roku. w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXV/184/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/184/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie...

• Uchwała Nr XXV/183/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego.

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/183/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie...

• Uchwała Nr XXV/182/2004 - w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

19 listopada 2008 - UCHWAŁA NR XXV/182/ 04 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego...

• Uchwała Nr XXV/180/2004 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ostródzie

31 sierpnia 2005 - UCHWAŁA NR XXV/180/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXV/179/2004 - w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ostródzie

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/179/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka...

• Uchwała Nr XXV/178/2004 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostródzie

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/178/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr...

• Uchwała Nr XXV/177/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

9 czerwca 2004 - UCHWAŁA NR XXV/177/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XXIV/176/2004 - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostródy.

27 maja 2004 - v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape...

• Uchwała Nr XXIII/174/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/174/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXIII/173/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/173/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XXIII/172/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w części obszaru oznaczonym symbolem US 19

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/172/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego...

• Uchwała Nr XXIII/171/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w rejonie ulicy Roji

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/171/2004RADYMIEJSKIEJ W OSTRÓDZIEzdnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XXIII/170/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w obszarze oznaczonym symbolem MN5

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/170/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego...

• Uchwała Nr XXIII/169/2004 - w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/169/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz...

• Uchwała Nr XXIII/168/2004 - o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/168/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia...

• Uchwała Nr XXIII/167/2004 - w sprawie częściowej rozbiórki dotychczasowego pomnika oraz rekonstrukcji i nadania nazwy nowemu pomnikowi na terenie miasta Ostródy

4 czerwca 2007 - UCHWAŁA NR XXIII/167/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie częściowej rozbiórki...

• Uchwała Nr XXIII/166/2004 - w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Ostródy

24 maja 2004 - v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape...

• Uchwała Nr XXIII/165/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXIII/165/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium...

• Uchwała Nr XXII/164/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXII/164/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• UCHWAŁA NR XXI/163/2004 - w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/163/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XXI/162/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/162/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie...

• Uchwała Nr XXI/159/2004 - w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

24 maja 2004 - UCHWAŁA Nr XXI/159/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji...

• Uchwała Nr XXI/158/2004 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na terenie miasta Ostródy w 2004 roku

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/158/ 2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie Programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXI/157/2004 - w sprawie utworzenia obwodu nr 18 w Areszcie Śledczym w Ostródzie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/157/2004 RADY MIEJSKIEJ w OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie: utworzenia obwodu nr 18 w...

• Uchwała Nr XXI/156/2004 - w sprawie utworzenia obwodu nr 17 w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/156/2004 RADY MIEJSKIEJ w OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie: utworzenia obwodu nr 17 w...

• Uchwała Nr XXI/155/2004 - w sprawie budżetu na rok 2004

27 maja 2004 - UCHWAŁA NR XXI/155/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 marca 2004 roku. w sprawie budżetu na rok 2004. Na podstawie...

• Uchwała Nr XX/154/2004 - w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XX/154/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie założeń polityki oświatowej...

• Uchwała Nr XX/153/2004 - w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XX/153/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 18 lutego 2004roku w sprawie utworzenia środka specjalnego...

• Uchwała Nr XX/152/2004 - w sprawie przeprowadzenia kontroli według planu Komisji Rewizyjnej na 2004 rok

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XX/152/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli...

• Uchwała Nr XX/151/2004 - w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Ostródy.

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XX/151/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie: nadania statutu Młodzieżowej...

• Uchwała Nr XIX/148/2004 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ostródzie

31 sierpnia 2005 - UCHWAŁA NR XIX/148/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 r. o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego...

• Uchwała Nr XIX/147/2004 - o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ostródzie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX/147/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 r. o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego...

• Uchwała Nr XIX /146/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX /146/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XIX/145//2004 - w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. w Ostródzie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX/145//2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie: zbycia udziałów...

• Uchwała Nr XIX/144/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX/144/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie przystąpienia do...

• Uchwała Nr XIX/143/2004 - w sprawie objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie objęcia granicami...

• Uchwała Nr XIX/141/2004 - w sprawie wydania opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie

24 maja 2004 - UCHWAŁA NR XIX/141/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie wydania opinii o...