Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2003 ROK

• Uchwała Nr III/13/02 - w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej

5 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR III/13/02 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia składu Stałych Komisji...

• Uchwała Nr XVI/120/2003 - w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej

31 października 2006 - UCHWAŁA NR XVI/120/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia składu Stałych...

• Uchwała Nr V/22/2003 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

26 listopada 2004 - UCHWAŁA NR V/22/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia...

• Uchwała Nr V/23/2003 - w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta

13 listopada 2003 - UCHWAŁA Nr V/ 23 / 03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie : ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza...

• Uchwała Nr XXI/160/2004 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda

3 stycznia 2007 - Uchwała Nr XXI/160/2004 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za...

• 01. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostródy

15 stycznia 2009 - Uchwała Nr IX /72/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostródy. Na podstawie art. 3...

• Uchwała Nr V/27/2003 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

7 października 2009 - Uchwała Nr V/27/2003 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

• Uchwała Nr XVIII/140/2003 - w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Ostródzie

8 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/140/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w...

• Uchwała Nr XVIII/139/2003 - w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury z Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie na Centrum Kultury w Ostródzie oraz zmiany zakresu zadań

8 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/139/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury...

• Uchwała Nr XVIII/138/2003 - w sprawie nadania statutu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

3 marca 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/138/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie nadania statutu Ostródzkiego...

• Uchwała Nr XVIII/137/2003 - w sprawie utworzenia Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

8 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/137/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku. w sprawie utworzenia Ostródzkiego...

• Uchwała Nr XVIII/136/2003 - o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu

12 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/136/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia...

• Uchwała Nr XVIII/134/2003 - w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

6 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/134/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zasad opracowania, uchwalania...

• Uchwała Nr XVIII/133/2003 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

7 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/133/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie : zatwierdzenia taryf dla...

• Uchwała Nr XVIII/132/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na nadanie imienia mostowi nad rzeką Drwęcą

8 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/132/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku. w sprawie nadania nazwy mostowi nad...

• Uchwała Nr XVIII/131/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa do użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe

6 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/131/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XVIII/129/2003 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2003

6 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/129/2003 RADY MIEJSKIEJ OSTRÓDY z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie...

• Uchwała Nr XVIII/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

7 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVIII/128/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XVII/127/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6

6 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVII/127/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XVII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

24 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVII/126/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę...

• Uchwała Nr XVII/125/2003 - w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2004

24 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVII/125/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 roku. w sprawie opłat za ustawianie reklam...

• Uchwała Nr XVII/124/2003 - w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego

6 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVII/124/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o likwidacji...

• Uchwała Nr XVII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

24 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVII/123/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XVII/122/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

8 stycznia 2004 - UCHWAŁA NR XVII/122/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu...

• Uchwała Nr XVI/120/2003 - w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej

5 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/120/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia składu Stałych...

• Uchwała Nr XVI/119/2003 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

5 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/119/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku. w sprawie obniżenia średniej ceny...

• Uchwała Nr XVI/118/2003 - w sprawie podatku od posiadania psów

8 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI /118 /2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie podatku od posiadania...

• Uchwała Nr XVI/117/2003 - w sprawie dziennej stawki opłaty targowej

8 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/117/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie dziennej stawki opłaty...

• Uchwała Nr XVI/116/2003 - w sprawie podatku od środków transportowych

8 grudnia 2003 - Uchwała Nr XVI/116/2003- plik do pobrania

• Uchwała Nr XVI/115/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

5 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/115/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek...

• Uchwała Nr XVI/114/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

5 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/114/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XVI/113/2003 - w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie.

4 grudnia 2003 - UCHWAŁA NR XVI/113/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 listopada 2003 roku. w sprawie nadania sztandaru...

• Uchwała Nr XV/112/2003 - w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Olsztynie

4 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/112/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wydania opinii o...

• Uchwała Nr XV/111/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy

5 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/111/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr XV/110/2003 - w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2004 rok

5 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/110/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 roku w sprawie określenia liczby...

• Uchwała Nr XV/109/2003 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.

13 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/109/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr...

• Uchwała Nr XV/108/2003 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.

4 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/108/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr...

• Uchwała Nr XV/106/2003 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”

4 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/106/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w...

• Uchwała Nr XV/105 /2003 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji reprezentanta Miasta Ostródy w Stowarzyszeniu

4 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/105 /2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji...

• Uchwała Nr XV/104/2003 - w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta

4 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/104/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ustalenia dodatku...

• Uchwała Nr XV/103/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

5 listopada 2003 - UCHWAŁA NR XV/103/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta...

• Uchwała Nr XV/102/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie

4 listopada 2003 - Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XV/102/2003- plik do pobrania

• Uchwała Nr XIV/101/2003 - w sprawie podróży służbowych radnych

24 września 2003 - v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape...

• Uchwała Nr XIV/100/2003 - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

14 października 2003 - UCHWAŁA NR XIV/100/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu...

• Uchwała Nr XIV/99/2003 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/99/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego...

• Uchwała Nr XIV/98/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Żeromskiego

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/98/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XIV/97/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/97/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XIV/96/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/96/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XIV/95/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/95/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XIV/94/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w rejonie ul. Roji

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/94/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała Nr XIV/92/2003 - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/92/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XIV/91/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/91/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XIV/90/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza

24 września 2003 - UCHWAŁA NR XIV/90/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży...

• Uchwała Nr XIV/89/2003 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2001 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ostródzie

24 września 2003 - UCHWAŁA Nr XIV/89/2003 RADY MIEJSKIEJ w OSTRÓDZIE z dnia 17 września 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/207/2001...

• Uchwała Nr XIII/88/2003 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998r

3 października 2003 - UCHWAŁA NR XIII/88/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w...

• Uchwała Nr XIII/87/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza

29 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XIII/87/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 SIERPNIA 2003 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości...

• Uchwała Nr XIII/86/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza

29 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XIII/86/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 sierpnia 2003 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości...

• Uchwała Nr XIII/85/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza

29 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XIII/85/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości...

• Uchwała Nr XIII/84/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową "Jedność" w Ostródzie

29 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XIII/84/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy...

• Uchwała Nr XIII/83/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty

29 sierpnia 2003 - Uchwała Nr XIII/83/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty. Na...

• Uchwała Nr XIII/82/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

29 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XIII/82/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok. Na...

• Uchwała Nr XII/81/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

4 sierpnia 2003 - UCHWAŁA NR XII/81/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 1 SIERPNIA 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok. Na...

• Uchwała Nr XI/80/2003 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok

17 lipca 2003 - UCHWAŁA NR XI/80/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 30 CZERWCA 2003r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok. Na podstawie...

• Uchwała Nr XI/79/2003 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok

17 lipca 2003 - UCHWAŁA NR XI/79/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 30 CZERWCA 2003r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok. Na podstawie...

• Uchwała Nr XI/78/2003 - w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/1` położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza

17 lipca 2003 - Uchwała NR XI/78/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności...

• Uchwała Nr XI/77/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza

17 lipca 2003 - Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XI/76/2003 - w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jedność” ...

17 lipca 2003 - Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 CZERWCA 2003 R w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni...

• Uchwała Nr X/73/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok

25 lipca 2003 - UCHWAŁA NR X/73/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 28 MAJA 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok. Na podstawie...

• Uchwała Nr VIII/57/2003 - w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Nr XIII/145/2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 10 kwietnia 2003 roku

25 lipca 2003 - UCHWAŁA NR VIII/57/03 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 23 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2003 rok zgodnie z...

• Uchwała Nr VII/49/2003 - w sprawie budżetu na rok 2003

17 lipca 2003 - UCHWAŁA NR VII/49/03 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 19 MARCA 2003r. w sprawie: budżetu na rok 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt...