Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 2007 ROK

• Uchwała Nr XX/123/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ?Czyste Środowisko?.

4 stycznia 2008 - Uchwała Nr XX/123/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do...

• Uchwała Nr XX/122/2007 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

12 czerwca 2009 - Uchwała Nr XX/122/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe...

• Uchwała Nr XX/121/2007w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

4 stycznia 2008 - Uchwała Nr XX/121/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji...

• Uchwala Nr XX/120/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.

4 stycznia 2008 - UCHWAŁA NR XX/120/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 R. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta...

• Uchwala Nr XX/120/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.

4 stycznia 2008 - Uchwala Nr XX/120/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.

• Uchwała Nr XX/119/2007 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007

4 stycznia 2008 - UCHWAŁA NR XX/119/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 R. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z...

• Uchwała Nr XIX/118/2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

27 grudnia 2007 - UCHWAŁA Nr XIX/118/2007 RADY Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania...

• Uchwała Nr XIX/117/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie

27 grudnia 2007 - Uchwała Nr XIX/117/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia...

• Uchwała Nr XIX/116/2007 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizacje pozarządową

27 grudnia 2007 - UCHWAŁA NR XIX/116/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji...

• Uchwała Nr XIX/115/2007 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta.

27 grudnia 2007 - UCHWAŁA Nr XIX/115/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: złożenia oświadczenia lustracyjnego...

• Uchwała Nr XIX/114/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok

27 grudnia 2007 - UCHWAŁA NR XIX/114/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

• Uchwała Nr XVIII/113/2007 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

7 grudnia 2007 - Uchwała Nr XVIII/113/2007 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

• Uchwała Nr XVIII/112/2007 w sprawie: uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2008-2011.

7 grudnia 2007 - UCHWAŁA Nr XVIII/112/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: uzupełniających wyborów...

• Uchwała Nr XVIII/111/2007 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

6 grudnia 2007 - Uchwała Nr XVIII/111/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli...

• Uchwała Nr XVIII/110/ 2007 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2008.

3 stycznia 2008 - UCHWAŁA Nr XVIII/110/ 2007 RADY MIEJSKIEJ WOSTRÓDZIE z dnia 30 listopada 2007 roku. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i...

• Uchwała Nr XVIII/109/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.

6 grudnia 2007 - Uchwała Nr XVIII/109/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie...

• Uchwała Nr XVIII/108/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.

6 grudnia 2007 - Uchwała Nr XVIII/108/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na...

• Uchwała NR XVIII/107/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

7 grudnia 2007 - Uchwała NR XVIII/107/2007 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XVII/106/2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/2007 z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok

31 października 2007 - Uchwała Nr XVII/106/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr...

• Uchwała Nr XVI/105/2007 w sprawie : wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2008-2011.

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/105/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007r. w sprawie : wyboru ławników do Sądu...

• Uchwała Nr XVI/104/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: przystąpienia do...

• Uchwała Nr XVI/103/2007 w sprawie: uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/103/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 października 2007 roku w sprawie: uzgodnienia projektów...

• Uchwała Nr XVI/102/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: przystąpienia do...

• Uchwała Nr XVI/101/2007 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

19 października 2007 - UCHWAŁA Nr XVI/101/ 2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie...

• Uchwała Nr XVI/100/2007 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008.

18 października 2007 - Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych...

• Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Ostródy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 R. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta...

• Uchwała Nr XVI/98/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/98/2007 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na...

• Uchwała Nr XVI /96/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostróda na lata 2007 -2008.

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI /96/ 2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu...

• Uchwała Nr XVI/95/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie

19 października 2007 - Uchwała Nr XVI/95/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 r. w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 2 im.

• Uchwała Nr XVI/94/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

18 października 2007 - Uchwała Nr XVI/94/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie...

• Uchwała Nr XV/93/2007 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania.

11 września 2007 - UCHWAŁA Nr XV/93/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy...

• Uchwała Nr XV/92/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

11 września 2007 - UCHWAŁA NR XV/92/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007...

• Uchwała Nr XIV/91/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

4 września 2007 - Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2007roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr XIV/89/2007 w sprawie: powołania zespołu ds.zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

11 września 2007 - Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania zespołu ds.zaopiniowania...

• Uchwała Nr XIV/88/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

22 listopada 2007 - Uchwała Nr XIV/88/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w...

• Uchwała Nr XIV/87/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Jaracza

4 września 2007 - Uchwała Nr XIV/87/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego...

• Uchwała Nr XIV/86/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

3 września 2007 - Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27.08.2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr XIV/85/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego.

3 września 2007 - Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27.08.2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr XIV/84/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej.

3 września 2007 - Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27.08.2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr XIV/83/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.

3 września 2007 - Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie...

• Uchwała Nr XIV/82/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.

3 września 2007 - Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie...

• Uchwała Nr XIV/81/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

3 września 2007 - UCHWAŁA NR XIV/81/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

• Uchwała Nr XIII/80/2007 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

25 lipca 2007 - Uchwała Nr XIII/80/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w...

• Uchwała Nr XIII/79/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco”

25 lipca 2007 - UCHWAŁA Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i...

• Uchwała Nr 77 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy

2 lipca 2007 - UCHWAŁA Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta...

• Uchwała Nr XII/76/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości

2 lipca 2007 - U C H W A Ł A Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne...

• Uchwała Nr XII/74/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.

2 lipca 2007 - Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XII/73/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”.

2 lipca 2007 - Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu...

• Uchwała Nr XII/72/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.

2 lipca 2007 - Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej...

• Uchwała Nr XII/71/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2007

2 lipca 2007 - UCHWAŁA NR XII/71/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 27 CZERWCA 2007 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 z dnia 6...

• Uchwała Nr 70/2007 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

2 lipca 2007 - Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 27 czerwiec 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007...

• Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2007.

12 czerwca 2007 - Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w...

• Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

12 czerwca 2007 - UCHWAŁA NR XI/68/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 6 CZERWCA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

• Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

1 czerwca 2007 - Uchwała Nr X/67/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 maja 2007 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Na...

• Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy Placu Tysiąclecia P.P.

30 maja 2007 - Uchwała Nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 maja 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

• Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

30 maja 2007 - Uchwała Nr X/65/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 maja 2007roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika...

• Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto Ostróda

31 maja 2007 - Uchwała Nr X/64/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 maja 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i osób...

• Uchwała Nr X/63/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

30 maja 2007 - Uchwała Nr X/63/ 07Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 28 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w...

• Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.

30 maja 2007 - Uchwała Nr X/62/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w...

• Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego

30 maja 2007 - Uchwała Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego...

• Uchwała Nr IX /59/2007 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.

27 kwietnia 2007 - Uchwała Nr IX /59/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2006 w sprawie...

• Uchwała nr IX/58/2007 w sprawie: przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta.

27 kwietnia 2007 - - PROJEKT Uchwała nr IX/58/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie:...

• Uchwała nr IX/57/2007 w sprawie: utworzenia stowarzyszenia

1 grudnia 2009 - Uchwała nr IX/57/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: utworzenia stowarzyszenia Na podstawie art.

• Uchwała Nr IX/56/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

27 kwietnia 2007 - UCHWAŁA Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na...

• Uchwała Nr IX/55/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

16 marca 2009 - UCHWAŁA Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez...

• Uchwała Nr IX/54/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

25 sierpnia 2009 - UCHWAŁA Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania...

• Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska- Gizewiusza

27 kwietnia 2007 - Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia...

• Uchwała nr IX/52/2007 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

4 stycznia 2008 - Uchwała nr IX/52/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za...

• Uchwała Nr IX /51/2007 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych na lata 2007 - 2008

27 kwietnia 2007 - Uchwała Nr IX /51/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Prac...

• Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostródzie.

27 kwietnia 2007 - Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3...

• Uchwała Nr IX/46/2007 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostróda absolutorium za 2006 rok.

27 kwietnia 2007 - Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta...

• Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

27 kwietnia 2007 - UCHWAŁA NR IX/45/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007...

• Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco”.

26 marca 2007 - UCHWAŁA Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i...

• Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco”.

26 marca 2007 - UCHWAŁA Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i...

• Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie”.

26 marca 2007 - Uchwała Nr VIII/42/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.

• Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.

27 marca 2007 - Uchwała Nr VIII/41/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 23 marca 2007 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w...

• Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

26 marca 2007 - UCHWAŁA NR VIII/40/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 23 MARCA 2007 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.

• Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2 marca 2007 - UCHWAŁA NR VII/39/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2007...

• Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

2 marca 2007 - Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność...

• Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

2 marca 2007 - Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin...

• Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej.

2 marca 2007 - U C H W A Ł A NR VII/36/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na...

• Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007 rok

6 marca 2007 - Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej W Ostródzie z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007...

• Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji.

7 lutego 2007 - Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji.

• Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

7 lutego 2007 - Uchwała Nr VI/31/2007Rady Miejskiej w Ostródziez dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

• Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie: powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

7 lutego 2007 - Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania dodatkowego przedstawiciela...

• Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”.

26 lutego 2007 - Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie...

• Uchwała Nr VI/28/2007 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

7 lutego 2007 - UCHWAŁA Nr VI/28/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 31 styczna 2007 roku w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na...

• Uchwała Nr VI/27/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.

7 lutego 2007 - Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 styczna 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany...

• Uchwała Nr VI/26/2007 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostródzie przy ulicy Spokojnej.

7 lutego 2007 - UCHWAŁA NR VI/26/2007RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIEz dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostródzie...

• Uchwała Nr VI /25/ 2007 w sprawie: Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda w 2007roku.

7 lutego 2007 - Uchwała Nr VI /25/ 2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie Miejskiego programu Profilaktyki i...

• Uchwała Nr XXIV/131/1996 - w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - rady Osiedla Grunwaldzkiego

20 kwietnia 2007 - UCHWAŁA Nr XXIV/131/96 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 kwietnia 1996 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - rady Osiedla...