Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych Sesja Nr XXVII w dniu 18.03.2020 r.

Załączniki