Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych - XXV Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 11 lutego 2020 roku

Załączniki