Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych XXIII Sesja w dniu 30 grudnia 2019 r.

Załączniki