Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kontrole zewnętrzne rok 2018

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Kontrole zewnętrzne rok 2018

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Urząd Miejski

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli

2

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Ocena realizacji zadań z  zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wystąpienie pokontrolne

3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Problemowa kontrola finansowa w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z b.p. i wykonanie dochodów b.p. za 2017 r.

 

4

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków  z FP przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztu kształcenia młodocianych pracowników w latach 2017-2018

Wystąpienia pokontrolne

5

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Realizacja programu wieloletniego ,,Senior+” , utworzenie i wyposażenie placówki ,,Senior+”

Wystąpienie pokontrolne

6

NIK Olsztyn

Urząd Miejski

Zmiany w systemie oświaty

Wystąpienie pokontrolne

7

Prezes Rady Ministrów

Urząd Miejski

Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w woj. Warmińsko-Mazurskim

 

8

Prezes Rady Ministrów

Urząd Miejski

Kontrola kompleksowa wykonanych zadań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim

 

9

Prezes Rady Ministrów

Urząd Miejski

Kompleksowa kontrola realizacji zadań obronnych w woj. Warmińsko-Mazurskim

 

10

Prezes Rady Ministrów

Urząd Miejski

Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych

 

11

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Urząd Miejski

Kontrola zezwoleń na wykonywanie zbiorowego transportu osób  z okresu 2016 oraz lata 2017 i 2018