Wersja obowiązująca z dnia

Imienny wykaz głosowań Radnych Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Ostródzie, w dniu 29 października 2019 r.

Załączniki