Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko Nr IV/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dn. 3 października 2019 r. w sprawie porozumienia z Gminą Ostróda dotyczącego świadczenia usług komunikacji publicznej

Załączniki