Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Urząd Miejski

Szczurowska Dorota - Sekretarz Miasta - pierwsze oświadczenie majątkowe

Gudaczewska Malwina - Zastępca Skarbnika - pierwsze oświadczenie majątkowe

Borchert Małgorzata - ostatnie oświadczenie majątkowe

Gesek Norbert Krystian - Zastępca Burmistrza Ostródy - ostatnie oświadczenie majątkowe

Pietkiewicz Wioletta - pierwsze oświadczenie majątkowe

Wawrzyniak Piotr - ostatnie oświadczenie majątkowe

Wiśniewska Agnieszka - ostatnie oświadczenie majątkowe

Zawadzka Kinga - ostatnie oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Michalak Zbigniew - Burmistrz Miasta Ostróda

Majewska-Pawełko Agnieszka - Zastępca Burmistrza

Szczurowska Dorota - Sekretarz Miasta

Bożęcka Marta - Skarbnik Miasta

Gudaczewska Malwina - Zastępca Skarbnika

Długosz Izabela - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Ratajczyk Bożena - Naczelnik Wydziału ds. Oświaty i Spraw Społecznych

Zambrzycka Sylwia - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wiśniewska Beata - Inspektor ds. dowodów osobistych

Pietkiewicz Wioletta - Inspektor ds. społecznych

 

Radni Rady Miejskiej w Ostródzie - 2019 rok

Bera Tadeusz

Bojarowski Mariusz

Borzuchowski Jarosław

Domeradzki Jarosław

Duda Piotr

Dudzin Jacek

Godlewski Adrian

Godlewski Mirosław

Graczyk Waldemar

Iwaniec Ryszard - pierwsze oświadczenie

Karłowicz Agnieszka

Kowalski Ryszard

Krzyżaniak Krzysztof

Legucki Wojciech

Monist Anna

Najmowicz Czesław

Potorski Leszek

Punpur Marcin

Rutkiewicz Anna

Sągol Dariusz

Skaskiewicz Marek

 

Jednostki Miejskie, Spółki

Marcinkiewicz Jarosław - Prezes Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie Sp. z o.o. - pierwsze oświadczenie majątkowe

Urbanowicz Jakub - Prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkowe

Wawrzonkowska Marta - Prezes Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie Sp. z o.o. - ostatnie oświadczenie majątkowe

Brodiuk Włodzimierz - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkowe

Kordalewski Jacek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe

Czyczel Tadeusz - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - pierwsze oświadczenie majątkowe

Marchlewska Marzena - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - pierwsze oświadczenia majątkowe

Jarmołowicz Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe

Szczyglak Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie - pierwsze oświadczenie majątkowe

Wosiek Kazimierz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe

Jankowski Marek - Dyrektor Muzeum w Ostródzie - ostatnie oświadczenie majątkowe
 

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Andrysiak Sławomir - Prezes Zarządu PWiK Ostróda Sp. z o.o.

Brodiuk Włodzimierz - Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie

Czyczel Tadeusz - Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Urbanowicz Jakub - Prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Spółka z o.o. w Ostródzie

Marchlewska Marzena - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Zarycińska Ewa - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Taciak Marcin - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Marcinkiewicz Jarosław - Prezes Zarządu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie

Pawłowski Julian - Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie

Kastrau Zenon - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" w Ostródzie

Jastrzębska Hanna - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ostródzie, Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Ostródzie

Lisowska Iwona - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie

Jankowska Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Wiśniewska Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Szczyglak Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Kopańska Ewa - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Ostródzie

Dudzin Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie