Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Azbest

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest należy:

 1. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzować poprzez sporządzenie spisu z natury.
 2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest".Informacja o wyrobach zawierających azbest znajduje się w załączniku (DOC 36 KB). 
 3. Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:
  1. Osoba fizyczna - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  2. Osoba prawna - właściwemu marszałkowi województwa.
 4. Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:
  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest znajduje się w załączniku (DOC 58 KB). 

 1. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.
 2. Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest".
 3. W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.
 4. Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 

Załączniki: