Wersja obowiązująca z dnia

Komisje Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023

Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023

  1. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi aktaualizacja na dzień 28.12.2022
  2. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi aktaualizacja na dzień 30.11.2022
  3. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi aktaualizacja na dzień 28.02.2022
  4. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi aktaualizacja na dzień 07.10.2021
  5. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi aktaualizacja na dzień 22.09.2021
  6. Wykaz Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie w kadencji 2018-2023 wraz ze składami osobowymi

 

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie i ustalenia ich przedmiotu działania.

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

UCHWAŁA NR II/9/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie

 

Wnioski i Opinie Komisji Rady Miejskiej

1. Opinia Komisji Pomocy Społecznej Ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie projektu budżetu Miasta Ostróda na rok 2020

2. Wniosek Komisji Pomocy Społecznej Ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie projektu budżetu Miasta Ostróda na rok 2020

3. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie projektu budżetu Miasta Ostróda na rok 2020

4. Opinia Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie projektu budżetu Miasta Ostróda na rok 2020

 

Plany pracy Komisji

UCHWAŁA Nr LXII/357/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok