Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr LIII//2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 15 listopada 2018 roku

Załączniki