Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr LII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 15 października 2018 roku w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki