Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 12 września 2018 roku w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki