Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 6 sierpnia 2018 roku

Załączniki