Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 20 czerwca 2018 roku

Załączniki