Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 19 kwietnia 2018 roku w sali nr 211 Urzedu Miejskiego w Ostródzie

Załączniki