Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 28 maja 2018 roku w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Załączniki