Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 28 grudnia 2017 r.

Załączniki